Tổng hợp tất cả bản vẽ autocad biện pháp thi công hạng mục dân dụng

Chào mọi người. Hôm nay dwgshare xin chia sẻ tới các bạn thư viện cad này.

Dưới đây là tổng hợp toàn bộ các bản vẽ autocad biện pháp thi công các hạng mục dân dụng được sưu tập và lưu lại dưới đây. Các bạn có thể tải về tham khảo và sử dụng. Hi vọng thư viện autocad này sẽ hữu ích đối với các bạn.

1. Biện pháp cốp pha và thi công cột chữ nhật

1. Biện pháp cốp pha và thi công cột chữ nhật
1. Biện pháp cốp pha và thi công cột chữ nhật

2. Biện pháp thi công lát nền ( mặt cắt )

2. Biện pháp thi công lát nền ( mặt cắt )
2. Biện pháp thi công lát nền ( mặt cắt )

3. Biện pháp thi công ốp gạch ceramic

3. Biện pháp thi công ốp gạch ceramic
3. Biện pháp thi công ốp gạch ceramic

4. Biện pháp thi công trát tường

4. Biện pháp thi công trát tường
4. Biện pháp thi công trát tường

5.  Biện pháp thi công phần hoàn thiện

5.  Biện pháp thi công phần hoàn thiện
5.  Biện pháp thi công phần hoàn thiện

6. Biện pháp thi công dầm sàn tầng mái

6. Biện pháp thi công dầm sàn tầng mái
6. Biện pháp thi công dầm sàn tầng mái

7. Phân chia đợt trong công tác xây

7. Phân chia đợt trong công tác xây
7. Phân chia đợt trong công tác xây

8. Biện pháp thi công cầu thang

8. Biện pháp thi công cầu thang
8. Biện pháp thi công cầu thang

9. Biện pháp thi công ván khuôn móng

9. Biện pháp thi công ván khuôn móng
9. Biện pháp thi công ván khuôn móng

10. Biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường

10. Biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường
10. Biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường

11. Biện pháp cốp pha cột hình chữ nhật

11. Biện pháp cốp pha cột hình chữ nhật
11. Biện pháp cốp pha cột hình chữ nhật

12. Biện pháp cốp pha dầm sàn mái

12. Biện pháp cốp pha dầm sàn mái
12. Biện pháp cốp pha dầm sàn mái

13. Biện pháp thi công xây – trát – ốp – lát

13. Biện pháp thi công xây - trát - ốp - lát
13. Biện pháp thi công xây – trát – ốp – lát

14. Biện pháp đào đất móng

14. Biện pháp đào đất móng
14. Biện pháp đào đất móng

15. Biện pháp thi công cọc

15. Biện pháp thi công cọc
15. Biện pháp thi công cọc

16. Truyền độ cao lên tầng bằng thước thép và máy thuỷ bình

16. Truyền độ cao lên tầng bằng thước thép và máy thuỷ bình
16. Truyền độ cao lên tầng bằng thước thép và máy thuỷ bình

17. Biện pháp lắp dựng panel sàn nhà học

17. Biện pháp lắp dựng panel sàn nhà học
17. Biện pháp lắp dựng panel sàn nhà học

18. Mặt bằng chi tiết đổ bù pa nen

18. Mặt bằng chi tiết đổ bù pa nen
18. Mặt bằng chi tiết đổ bù pa nen
18. Mặt bằng chi tiết đổ bù pa nen
18. Mặt bằng chi tiết đổ bù pa nen

Tổng hợp tất cả bản vẽ autocad biện pháp thi công hạng mục dân dụng

AutoCAD Drawing Free download in DWG file formats to be used with AutoCAD and other 2D design software, be at liberty to download and share them resolute help They Get More exhausted Less Time.

  • File format: .DWG
  • Size: 18.4 MB
  • Source: Collect
  • AutoCAD platform 2018 and later versions. For downloading files there is no need to go through the registration process
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More